Met de Kennis van nu

De jongere generatie – noem ze Millennial, noem ze Gen Z – werken wel degelijk anders dan alle generaties ervoor. Hoewel twintigers van alle tijden ‘angry-young-men-gedrag’ vertonen heeft internet de huidige twintiger gevormd op een manier die voor andere generaties onnavolgbaar is. Simon Sinek geeft vier verschillende kenmerken daarvoor: Opvoeding regelt gelijkheid tussen oud en jong, Technologie werkt verslaving aan positieve connectiviteit in de hand, Ongeduld zorgt voor onkunde bij trage belangrijke processen en Bedrijven veranderen niet mee.

Ik wil daar nog een vijfde maatschappelijke ontwikkeling aan toevoegen; Kennis is momenteel vluchtig en in overvloed voorhanden. Sinds Plato (ca. 427 – 347 v.Chr) is de manier van kennisoverdracht redelijk constant geweest. Hij bedacht de academie. Er was een wijze man of vrouw op een locatie en een tijdstip. Daar kwamen toehoorders naar toe om kennis te vergaren. De boekdrukkunst heeft dat in de middeleeuwen een beetje veranderd, maar niet veel. Een schrijver van het boek bleef nog altijd de voornaamste kennisdrager, locatie van overdracht werd de bibliotheek. De komst van internet heeft dat meer ingrijpend veranderd dan we denken, de docent is niet langer de slimste van de klas. Dat is nu Google, in handen van de studenten. Via een digitale zoekopdracht staat de laatste kennis altijd paraat.

Vragen stellen

en zoekopdrachten geven is de hoogste waarde van het leerproces geworden. Het gaat om de meest actuele kennis op je beeldscherm te krijgen en daar naar te handelen. Het onderwijs (HBO, MBO) heeft de afgelopen decennia al een enorme stap gezet om jongeren zo beter te kunnen leren. Met ‘flipped classrooms’, ‘blended leren’ en ‘actief onderwijs’ is ingezet op ondernemende en 21-eeuwse vaardigheden. Studenten moeten ambitieus, visionair, vindingrijk en daadkrachtig zijn. In sommige vakgerichte opleidingen bestaat het curriculum uit 60% persoonlijke vaardigheden en nog maar voor 40% vakinhoudelijk. De laatste tien jaar heeft het beroepsonderwijs studenten op de arbeidsmarkt afgeleverd die nieuwe kennis gemakkelijk lijken toe te passen.

De vluchtigheid van kennis

is van invloed hoe bedrijven omgaan met hun ‘corporate intelligence’. Veel organisaties hebben in de loop der jaren servers vol met vakkennis en processen verzameld. Deze zijn ooit allemaal bedacht door de slimme mensen en zijn, om te voorkomen dat anderen later het wiel wederom moeten uitvinden, netjes opgeslagen. Daarmee is ook de rol van de oudere medewerker veranderd. De Meester-Gezel-Leerling verhouding is vervangen door die van coach-intrapreneur.

Vaardigheden om kennis snel om te zetten in eigen context en daarmee te experimenteren in werkelijke situaties, is vandaag de dag veel waardevoller. Dat is wat de Digital Native de afgelopen tien jaar, in een wereld waar innovaties elkaar in een hoog tempo opvolgen, geleerd heeft te doen. In organisaties worden zij de voorloper van de toepasbaarheid van nieuwe kennis en technologie. Voor bedrijven die in een van oudsher hiërarchische cultuur hebben, kon het eerder genoemde Angry-young-man-gedrag worden opgevangen doordat twintigers simpelweg dertigers worden. Dat is niet langer zo; Change is upon you, whether you like it or not. De opkomst van de vele succesvolle startups lijkt dat te onderschrijven.

Grote gevestigde organisaties

hebben een inhaalslag te gaan. Adopteer inzichten en systemen om jongeren in hun kracht te zetten. Daag ze uit, geef ze verantwoordelijkheden. Ga Gamen. Zorg voor diversiteit in de boardroom. En realiseer dat menselijk contact juist nu ontzettend belangrijk is. Gebruik die kracht, met de kennis van het nu. Scan je bedrijf voor aantrekkelijkheid of zoek een game uit die goed past om je bedrijf millennial proof te maken.

Toon Buddingh’ (49)